Դաստակերտը նոր կանգառ կունենա

27 Հոկ 2017

Դաստակերտը նոր կանգառ կունենա

Դեռևս ամիսներ առաջ Civil Voice ՀԿ Սյունիքի մասնաճյուղի անդամների այցի ընթացքում վեր էին հանվել Դաստակերտ քաղաքի հիմնախնդիրները, որոնց լուծման համար կազմակերպության ակտիվն ու ղեկավարությունը ֆոնդահայթհայթման գործընթաց նախաձեռնեցին։ Արդյունքում, վերհանված խնդիրներից մեկը՝ քաղաքի ավտոբուսային կանգառը, կվերականգնվի։ Գումարը առկա է, աշխատանքներն ընթանում են։ 

Civil Voice

Հասարակական ձայնը միասին դարձնենք գործոն